in

Deficit budžeta 344,6 milijardi u prvih osam meseci

U avgustu deficit je iznosio 20,9 milijardi dinara. U avgustu su naplaćeni prihodi u iznosu od 97,7 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 89,7 milijardi dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 42,6 milijardi dinara, poreza na dobit u iznosu od 18,9 milijardi dinara i akciza u iznosu od 18,2 milijarde dinara.

Visoka naplata poreza na dobit rezultat je uplate tog poreza prema godišnjem obračunu čiji je krajnji rok bio početak avgusta.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 7,5 milijardi dinara. Priliv donacija u avgustu iznosio je 0,5 milijardi dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 118,6 milijardi dinara. Rashodi za zaposlene, u avgustu, su iznosili 25,7 milijardi dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 25,5 milijardi dinara.

Subvencije su iznosile 24,8 milijardi dinara, s obzirom da je sa ove rashodne kategorije isplaćena dodatna pomoć privrednicima u sklopu seta mera za borbu protiv efekata pandemije korona virusa.

Prema preliminarnim podacima, na nivou opšte države u periodu januar – avgust ostvaren je fiskalni deficit u iznosu od 339,9 milijarde dinara i primarni fiskalni deficit u iznosu od 263,9 milijardi dinara.

Javni dug Srbije u avgustu ostao na 56,7 odsto BDP-a

Javni dug Srbije iznosio je na kraju avgusta 2020. godine 26,608 milijardi evra, pri čemu se njegov udeo u bruto domaćem proizvodu (BDP) zemlje zadržao na istom nivou kao u julu od 56,7 odsto, objavilo je Ministarstvo finansija.
U nominalnom iznosu, javni dug je u avgustu povećan za 28,8 miliona evra u odnosu na jul, kada je iznosio 26,579 milijardi evra.
Na kraju januara 2020, javni dug je iznosio 24,20 milijardi evra, a na kraju decembra prošle 23,94 milijarde evra, što je činilo 52 odsto BDP-a.