in

Kontrola trošenja u zdravstvu – JMU Radio-televizija Vojvodine

Pejović je naglasio da se važnost interne finansijske kontrole u zdravstvu ogleda u podatku da su 344 zdravstvene ustanove širom Srbije samo tokom 2018. godine imale tekuće rashode i izdatke u vrednosti od 238 milijardi dinara, što je činilo 11,5 odsto javnih rashoda cele države.

“Zdravstvene ustanove nisu preduzele adekvatne aktivnosti za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole, zbog čega su sredstva zdravstvenih ustanova izložena riziku od neekonomičnog, neefikasnog i nesvrsishodnog trošenja, kao i imovina od neadekvatnog upravljanja”, naglasila je vođa revizorskog tima Natalija Paušić.

Dodala je da su tokom 2018. i 2019. godine utvrđene nepravilnosti i greške u finansijskim izveštajima zdravstvenih ustanova ukupne vrednosti 11 milijardi dinara.

“Te nepravilnosti i greške bile bi manje da postoji efikasna i funkcionalna interna revizija”, ocenio je Pejović.

“U cilju ekonomičnijeg, efikasnijeg i efektivnijeg trošenja sredstava izdvojenih za pružanje usluga zdravstvene zaštite, potrebno je da zdravstvene ustanove uspostave efikasan sistem interne finansijske kontrole, uz edukaciju i podizanje svesti svih zaposlenih o odgovornosti za taj proces”, zaključila je Paušić.