in

Odobreno zapošljavanje u centrima za socijalni rad

U saopštenju Zaštitnika građana navodi se da je, postupajući po preporuci te institucije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedilo saglasnost Vlade Srbije da se u 108 ustanova na neodređeno vreme zaposli 187 stručnih radnika.

Dodaje se da će, prema obaveštenju nadležnog ministarstva, u centrima za socijalni rad u radni odnos na neodređeno vreme biti primljeno 108 stručnih radnika, od kojih 107 sa visokom stručnom spremom i jedan izvršilac na tehničkim poslovima.

Kako se navodi, preostalih 79 stručnih radnika biće zaposleno u ustanovama socijalne zaštite.

U CSR “Sokobanja”, u kojem nije bio zaposlen nijedan socijalni radnik, a zbog čega je Zaštitnik građana zatražio da se što hitnije obezbedi adekvatan broj stručnog kadra, biće zaposlena dva lica sa visokom stručnom spremom na poslovima socijalnog rada.

Zaštitnik građana je obavešten i da je vlada dala saglasnosti i za prijem u radni odnos na neodređeno vreme 15 izvršilaca na poslovima socijalnog rada u Gradskom centra za socijalni rad Beograd.

Zaštitnik građana podseća da je u ranijim preporukama nadležnim organima ukazao na problem nedovoljnog broja stručnih radnika u centrima za socijalni rad, kao i da je početkom oktobra prošle godine od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva finansija zatražio da što hitnije omoguće puna primena standarda stručnog rada i adekvatno postupanje centara.