in

Opasnost na internetu vidljiva za samo 17 odsto roditelja

“Možemo doneti najbolji zakon, ali roditelji moraju stajati iza dece, moraju biti prva linija odbrane, moraju se edukovati o bezbednosti na internetu, posebno imajući u vidu frapantnu činjencu da samo 17 odsto majki i očeva ume da prepozna problem kada im se dete suoči sa neprilagođenim sadržajem i može da ga spreči”, rekla je Ristić.

Ristić je naglasila da zato nikako ne sme da se čeka da se pojave posledice, koje mogu biti zastrašujuće, već se mora delovati preventivno.

Nakon osnivačke sednice Parlamentarne mreže, u čijem fokusu će biti deca, a na kojoj je o “opasnostima iza digitalne zavese” govorio i predsednik parlamenta Ivica Dačić, Ristić je rekla novinarima da 80 odsto dece mlađe od sedam godina na internetu dnevno provede minimum jedan sat.

Od toga je, kako je dodala još strašnija činjenica da je to podatak iz 2019. godine.

Danas nakon 2020. kada su svi zbog epidemije prešli na on lajn obrazovanje, kada su deci i mladima ekrani tableta i telefona postali i igralište i prozor u svet, moramo da se zapitamo kako li tek danas izgledaju te brojke, rekla je ona i poručila da će Parlamentarna mreža biti alaram za uzubunu.

Zamenica predsednice Parlamentarne mreže Nataša Mihailović Vacić podsetivši na opasnosti na internetu, koje, kako je naglasila vrebaju i ako se napravi i samo jedan pogrešan klik, rekla je će mreža učiniti sve da u saradnju sa državnim, vladinim i nevladinim sektorom i međunarodnim organizacijama podigne svest i bezbednosti građana na internetu na još viši nivo.

Osnovana Parlamentarna mreža za digitalnu bezbednost

U tačno pet minuta do 12 danas održan je osnivački sastanak Parlamentarne mreže za digitalnu bezbednost Narodne skupštine Srbije.

Tema je bila bezbednost dece na internetu, roditeljski nadzor i mere prevencije i zaštite.

U vreme pandemije, online komunikacija omogućila je nesmetano funkcionisanje brojnih sfera društvenog života: privrede, obrazovanja, poslovanja i postala rutinski i sastavni deo života većine.

Dačić: Iza digitalne zavese kriju se mnoge opasnosti

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić naglasio je danas, na osnivačkom sastanku Parlamentarne mreže za digitalnu bezbednost, da se sada digitalnom bezbednošću bave sve države i kao svojom razvojnom polugom, ali i kao rizikom za narušavanje osnovnih ljudskih prava, borbom protiv kriminala i svim drugim razornim fenomenima koje ugrožavaju stabilnost savremenog društva.

“Današnje osnivanje Parlamentarne mreže za digitalnu bezbednost je važan odgovor na pojavu koja se tiče celog društva i koja sa sobom nosi velike izazove i zato nam je preko potrebna najšira moguća društvena akcija u kojoj ćemo sve naše ljude, a posebno mlade, obavestiti i upozoriti na sve opasnosti koje mogu da ih zadese iza digitalne zavese”, rekao je Dačić.

Na osnivačkoj svečanosti se moglo čuti da je broj sajber napada u svetu 2020. u odnosu na 2019. povećan za 600 puta, da samo 17 odsto roditelja u Srbiji ume da prepozna šta im dete radi na internetu i spreči zabrinjavajuće sadržaje, te da oni moraju biti prva linija odbrane.

dačić,, digitalna, bezbednost

Dačić je naglasio da je značaj osnivanja Parlamentarne mreže za digitalnu bezbednost tim veći, navodeći da je Srbija visoko digitalizovano društvo i da svakog dana blizu četiri miliona građana koristi internet, kao i da 80 odsto domaćinstava ima priključak za internet.

Dodao je da je to resurs bez koga se ne može zamisliti nijedna aktivnost, da ga svi koristimo i da bismo saznali vesti, ali i da bi se zabavili.

“Ali iza svih ovih korisnih strana digitalizacije stoji i ona velika, tamna strana virtuelnog prostora zbog koje smo danas ovde”, rekao je Dačić i naveo da je internet postao prostor u kojem se vrše teška krivična dela, prostor u kojem je ugrožena bezbednost svakoga ko nema znanje i svest o tome da može da postane žrtva.

Predsednika srpskog parlamenta je upozorio da živimo u doba kada je kriminal dobio novo lice, da on nije na ulicama i ne može se suzbiti tradicionalnim metodima.

“On je potencijalno u domu svakog od nas, mi smo mu izloženi i moramo da pronađemo efikasan način da se od njega zaštitimo, kazao je Dačić.

Uz ogromne prednosti koje pruža, skriva i brojne izazove i opasnosti, kakve su sajber kriminal, krađe, zloupotrebe, pornografija.

Društvene mreže deci nude izazove na koje su nespremni da odgovore. Vreme koje provode na internetu treba kontrolisati, ali ih i edukovati o opasnostima na društvenim mrežama.

Zakonom o informacionoj bezbednosti, donetim 2016. i Uredbom o bezbednosti i zaštiti dece na internetu, velika pažnja posvećena je ovoj oblasti.

U okviru IT karavana, kampanje za pametnu i bezbednu upotrebu interneta, tokom četiri školske godine preko 13 hiljada učenika upoznalo se sa izazovima na internetu.

Nacionalni kontakt centar uspostavljen je 2017.

“Centar je do sada imao 21.304 poziva, putem besplatnog telefona 19833 i online upita, putem platforme “Pametno i bezbedno”. Ukupno je formirano 4.120 predmeta, od kojih je 276 upućeno drugim nadležnim institucijama”, rekla je Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Srbije.

Nacionalni kontakt centar održao je oko 400 predavanja, za preko 14,5 hiljada mališana.

Na današnjem sastanku, u debati su aktivno učestvovale i Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF Srbija i Fransin Pikap, stalna predstavnica UNDP u našoj zemlji.