in

Raspisan konkurs za članove Programskog saveta RTS-a

Mandat članova Programskog saveta RTS-a traje četiri godine i oni ne mogu biti ponovo izabrani, piše u konkursu koji je objavljen na sajtu Narodne skupštine.

Kandidat za člana Programskog saveta RTS-a bira se iz reda stručnjaka u oblasti medija i medijskih poslenika, naučnika, stvaralaca u oblasti kulture i predstavnika udruženja čiji je cilj zaštita ljudskih prava i demokratije.

Članovi Programskog saveta ne mogu biti nosioci javnih i političkih funkcija.

Rok za podnošenje prijave za konkurs je 21 dan, a počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, dnevnom listu „Politika“ i na internet stranici Narodne skupštine.

Prijave na konkurs se podnose Narodnoj skupštini, Odboru za kulturu i informisanje, u Kralja Milana 14 sa naznakom “za Javni konkurs za izbor kandidata za članove Programskog saveta RTS-a”.