in

Efikasna javna uprava temelj za funkcionisanje svake države

Škole, javni prevoz, bolnice, poreska uprava, carina – sve to, na različite načine, deo je svakodnevnog života građana, a retko kad imamo svest o tome da sve nabrojano predstavlja deo reforme javne uprave.

Transparentno i kvalitetno kreiranje javnih politika, jedan je od pokazatelja efikasne i delotvorne uprave, koja će biti u stanju da funkcioniše kao deo tima u okviru Evropske unije.

Osim dobrobiti koje usklađivanje sa evropskim standardima nosi, dokumenti javnih politika su i u formalnom smislu, jedan od osnova za dobijanje bespovratnih sredstava iz fondova Unije.

Kada se pogledaju prethodni primeri proširenja, zemlje sa najboljom javnom upravom, bile su one koje su uspele da maksimalno iskoriste novac Evropske unije, smatraju u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.