in

Bartoniček umesto Kelnera na čelu Telenor Srbija

U saopštenju se ističe da timovi profesionalnih menadžera vode pojedinačne kompanije PPF grupe i da će to nastaviti da rade.

Kompanija je navela da činjenica da je njen osnivač preminuo nema uticaja na svakodnevno funkcionisanje PPF grupe.