in

KKDP: Pomoć prevoznicima za autobuse usklađena sa pravilima

BEOGRAD –

Komisija za kontrolu državne pomoći utvrdila je da je pomoć koja se dodeljuje za podršku rada autobuskih prevoznika zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom karona virusa usklađena sa pravilima, navodi se u rešenju objavljenom na internet stranici tog tela.

Konstatuje se da je za pomoć obezbeđeno 2,6 milijardi dinara u budžetu Srbije i da će ona biti dodeljivana šest puta po 600 evra po svakom autobusu za koga prevoznik poseduje izvod licence.

Uslov za dobijanje pomoći je da prevoznik nije javno preduzeće, niti je u stečaju, unapred pripremljenom planu reorganizacije kao i da se nad njim ne sprovodi plan reorganizacije ili postupak likvidacije.

Pravo na subvenciju prevoznik će izgubiti ako smanji broj zaposlenih za više od 10 procenata u periodu od šest meseci počevši od dana usvajanja programa podrške.

Navedeno je da se ne računaju zaposleni koji su sa prevoznikom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre usvajanja ovih mera a kojima ugovor ističe u tom polugodisnjem periodu.

Proveru uslova oko zaposlenosti kontrolisaće Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u saradnji sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja.