in

Mali: Nova garantna šema za preduzeća sa petinom pada prihoda

On je za “Biznis” naveo da proširenje garantne šeme nosi dve bitne izmene.

Prva se odnosi na maksimalne vrednosti kredita koje banke mogu da plasiraju sa garancijom države i one se uvećavaju za 500 miliona evra, pa će ukupno iznositi 2,5 milijardi evra.

Druga izmena se odnosi na period raspoloživosti ovih kredita jer će oni biti raspoloživi do 30. juna sledeće godine.

Mali je objasnio da se proširenjem postojeće garantne šeme ne menjaju uslovi podobnosti, tako da svi preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o utvrdivanju garantne šeme mogu da apliciraju za ove kredite.

Prema njegovim rečima uspostavlja se i druga garantna šema namenjena svim firmama iz ugroženih sektora, kao i firmama u drugim sektorima koje su imale pad prihoda veći od 20 odsto u prošloj godini.

Ministar je objasnio da se krediti pokriveni postojećom garantnom šemom daju sa periodom otplate do 36 meseci i obaveznim grejs periodom od devet do 12 meseci.

“Krediti pokriveni drugom garantnom šemom daju sa sa periodom otplate do 60 meseci, sa grejs periodom od 18 do 25 meseci,” rekao je Mali.

Dodao je da država omogućavanjem ove šeme želi “da pruži dodatnu podršku posebno ugroženim sektorima, na koje je kriza najviše uticala”.