in

Udruženje banaka Srbije: Krediti osigurani kod NKOSK zakoniti i jeftiniji

Reagujući na, kako navodi UBS, kampanju pokrenutu protiv banaka odnosno NKOSK od strane interesnih grupa, ističe da ona može da izazove ozbiljne posledice.

UBS kao primer navodi kredit od 50.000 evra uzet na 300 meseci, gde je razlika u rati između osiguranog i neosiguranog kredita 20 evra mesečno.

“U ukupnoj sumi klijent koji uzme kredit osiguran kod NKOSK platiće 6.020 evra manje nego da kredit nije osiguran. Za osiguranje kredita imaće trošak od 875 EUR”, navodi UBS.

U saopštenju je ocenjeno da je osiguranje kod NKOSK donelo veliku korist klijentima, a da interesna grupa koja ima značajnu materijalnu korist od pokretanja sudskih postupaka protiv banaka, javno poziva na masovno podizanje tužbi.

“Udruženje banaka Srbije dužno je da upozori da takvo ponašanje može da ima ozbiljne posledice na ekonomiju, ali i na život mnogih u Srbiji”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je osiguranje stambenih kredita dovelo je do snižavanja cene kredita i time do mogućnosti da veliki broj građana reši stambeno pitanje, kao i da je mera pospešila tržište nekretnina i aktivaciju građevinske industrije.

nekretnina, 4, zgrada, stanovi, gradnja, subotica

“Retroaktivnim menjanjem odavno ugovorenih i realizovanih poslovnih odnosa šalje se veoma loša poruka stranim i domaćim investitorima. Sigurnost u poslovanju je najvažnija za dosadašnja i buduća ulaganja, a navedena kampanja i tužbe ne idu tome u prilog”, ocenilo je UBS.

Udruženje zaključuje da će banke nastaviti da ovaj stav brane ne samo u javnosti, već i pred pravosudnim organima, sa uverenjem da će odluke nadležnih organa biti donete u skladu sa zakonima Republike Srbije i odlukama odgovarajućih monetarnih vlasti.