in

Za inovacione vaučere 117 miliona dinara iz budžeta Srbije

Kako je saopštio taj Fond, preduzeća mogu inovacioni vaučer koristiti za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su za njih nove.

Inovacionim vaučerom se finansira do 60 odsto ukupnih troškova usluga, maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost. Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u maksimalnom iznosu od 1,2 miliona dinara.

Odobreni inovacioni vaučer se mora iskoristiti u roku od šest meseci.

Inovacioni vaučeri se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana kada preduzeća dostave prijave.

Prijave se podnose putem portala Fonda, a javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera otvoren je sve do utroška opredeljenih sredstava koja iznose 117 miliona dinara, a obezbeđena su u okviru budžeta Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Potrebna dokumentacija za prijavu i uslovi programa dostupni su na internet prezentaciji Fonda za inovacionu delatnost.