in

Evropa bez uglja – JMU Radio-televizija Vojvodine

LONDON –

Mreža organizacija Evropa van uglja saopštila je danas da je, samo pet godina od Pariskog klimatskog sporazuma, polovina od 324 evropske elektrane na ugalj zatvorena ili su se obavezale da će prestati sa radom do 2030. godine.

Sve evropske elektrane na ugalj moraju se zatvoriti pre 2030. godine kako bi se ispunili ciljevi Pariskog sporazuma.

U saopštenju se navodi da 13 evropskih zemalja više ne koristi ugalj, a još 11 je usvojilo odluke o postupnom ukidanju uglja do 2030. godine.

U zemljama gde je ugalj osnovni energent, poput Grčke – čiji se udeo lignita u energetskom miksu smanjio sa oko 50 odsto na 20 odsto u proteklih pet godina, radi se na ubrzanom prelasku sa uglja na čiste izvore energije već do 2023. godine.

Više nego potrebno je da zemlje Zapadnog Balkana što pre usvoje održivi pristup u susret energetskoj budućnosti i obezbede siguran prelazak na obnovljive i čiste izvore energije, navodi se u saopštenju Mreže.