in

Garantna šema za kredite sigurna, poručuju iz Narodne banke Srbije

BEOGRAD –

Prema podacima Narodne banke Srbije (NBS), iznos ukupnih odobrenih kredita iz Garantne šeme zaključno sa 31. avgustom 2020. godine iznosi 1,01 milijardu evra, što znači da je iskorišćena polovina planiranog iznosa u okviru Garantne šeme (2 milijarde evra), navodi se u saopštenju NBS.

Kako se ističe, od toga se na dinarske kredite odnosi više od polovine (55,7 odsto, ili 562,4 miliona evra).

Na osnovu izveštaja poslovnih banaka, NBS je utvrdila da postoji prostor da domaći privredni subjekti u znatno većoj meri koriste dinarske kredite iz Garantne šeme po povoljnijoj kamatnoj stopi koju je omogućila centralna banka.

Zato NBS poziva sve zainteresovane privredne subjekte na koje se može odnositi Garantna šema da u razgovoru sa svojim poslovnim bankama razmotre mogućnosti dobijanja dinarskih kredita iz Garantne šeme po kamatnoj stopi koja je za najmanje 0,50 procentnih poena niža od maksimalne kamatne stope propisane Uredbom za kredite odobrene u dinarima.