in

Klačar o vladi: Manji uticaj SPS, a time i zvanične Moskve

Imajući u vidu učešće nestranačkih i opozicionih ličnosti, te veliki broj žena, vlada je, takođe, na neki način, dobar pi-ar vladajuće stranke ka međunarodnoj javnosti, ocenjuje Klačar.

Klačar je naveo da je jasno da je politička moć SPS-a u novoj vladi manja nego u prethodnoj, jer, umesto četiri resora i jednog ministarstva bez portfelja, socijalisti sada imaju jedno minstarsko i jedno bez portfelja, iako je to, jednim delom, kompezovano ulogom koju ima Ivica Dačić.

U izjavi za Tanjug, Klačar ističe da preraspodela resora ima i “spoljno politički domet”:

“Izvesno je da ova vlada sužava uticaj koji može da ima zvanična Moskva. Sužavanjem uloge SPS-a u njenom procesu na neki način smanjila je potencijalni uticaj Rusije, koji se najčešće ogledao kroz bliske odnose koje imaju SPS i Dačić sa Moskvom, ali još više kroz činjenicu da je ministarstvo za energetiku pripadalo SPS”.

Ipak, Klačar navodi da će morati da se sačeka konačna odluka u vezi sa pojedinim javnim preduzećima, pre svega sa Srbijagasom, da bi se videli da li će to do kraja biti jedna “izražena spoljnopolitička poruka”.

Na pitanje da li će ovakav sastav vlade pomiriti ili produbiti neke političke antagonizme u društvu, Klačar kaže da sastav novog kabineta Ane Brnabić može da odigra važnu ulogu u dijalogu i smirivanju polarizacija koje postoje, ukoliko bude jasne političke spremnosti i iskrene namere da se do toga dođe.

To, navodi, prevashodno treba tražiti u činjenici da se na čelu novog ministarstva, koje bi trebalo da povuče najveći deo odgovornosti u tom poslu, za ljudska i manjinska prava i dijalog, nalazi neko ko razume potrebe političke manjine, jer je bio njen deo osam godina – Gordana Čomić.

Klačar vidi Čomić kao nekog ko taj posao može da obavi na adekvatan način.

U tom kontekstu smatra da je važno i to što se na čelu parlamenta nalazi Ivica Dačić, koji sigurno ima kapacitete, znanje i političko iskustvo da na adekvatan način preuzme onaj deo odgovornosti koji pripada parlamentu.

“Da bi se sve to desilo, mora da postoji vrlo jasna politička spremnost obe strane, vladajuće stranke i opozicije, iskrene namere i određeni principi oko kojih bi se oni u ovoj fazi dogovorili”, napominje Klačar.

Prema njegovim rečima, svi drugi društveni akteri koji bi trebalo da učestvuju u tom procesu, pre svega nevladine organizacije, bez dileme će učestvovati i biće spremne da ponesu svoj deo odgovornosti.

Klačar podseća i da je vlada formirana u specifičnim okolnostima i oročena je, a njen rad se mora razumeti najpre u činjenici da se radi o koncentracionoj vladi, koja je deo krupnog političkog dogovora SNS, SPS i SPAS-a.

“Ovo je vlada koju moramo da razumemo u kontekstu specifičnih okolnosti u kojima će delovati – ekonomija, zdravstvo i polarizacija u društvu. Sve se to mora imati u vidu kada se komentarišu očekivanja od vlade”, dodaje on.

Klačar ističe i da je vlada pripremana da na neki način odgovori na kritike koje su dolazile iz međunarodne zajednice, što vidi kao jedan od mogućih razloga za “kašnjenje” sa formiranjem.

U tom smislu, navodi da je vlada uključila veliki broj žena, što je uvek važna i snažna poruka ka međunarodnoj javnosti.

Takođe, vlada će imati Ministarstvo za ljudska prava i društveni dijalog, čime se izašlo u susret kritikama po pitanju poglavlju 23, a i kada je reč o polarizaciji političkih aktera.

Uz to, dodaje da je ovo vlada koja je uključila i nestranačke ličnosti i one koje do sada nisu bile na vlasti, nisu bili članovi SNS ili drugih stranaka.

“Ova vlada je, na neki način, dobar pi-ar vladajuće stranke ka međunarodnoj javnosti”, sumira Klačar.

A, da bi to dalo efekta, morala bi, napominje, da se relaksira atmosfera u kojoj funkcionišu politički akteri u Srbiji, a tada bi, procenjuje, međunarodna zajednica prepoznala da se ova vlada suštinski bavi svim važnim problemima u srpskom društvu.