in

Novi kapaciteti i nove mogućnosti za zapošljavanje u Odžacima

Kako su saopštili nadležni, obuke za 20 nezaposlenih Roma i Romkinja predviđene su kod četiri poslodavca.

“Na ovaj način biće stvorene mogućnosti za poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama kroz mere predviđene strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016-2025.”, navedeno je između ostalog u saopštenju.

Sprovođenje projekta omogućila je Stalna koferencija gradova i opština, a finasira ga Evropska unija kroz IPA 2016.