in

Pašalić: Izmenom propisa unaprediti zaštitu prava deteta

Pašalić je, povodom početka nacionalne manifestacije “Dečja nedelja”, saopštio da će novim zakonom o Zaštitniku građana biti znatno poboljšana zaštita prava deteta u svakom smislu, kako po pitanju preventive, zatim same zaštite, ali i efikasnosti sprovođenja te zaštite.

Podsetio je da se institucija Zaštitnika građana veoma uspešno bavi zaštitom prava i najboljeg interesa deteta od svog osnivanja pre 13 godina.

Zamenica Zaštitnika građana za prava deteta Jelena Stojanović ukazala da je ove godine najviše problema u zaštiti prava deteta bilo u vreme vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije koronavirusa.

Problema je bilo jer nadležno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nije na vreme prepoznalo potrebe posebnih kategorija dece, niti su drugim donosiocima odluka ukazali na specifične potrebe, na primer dece sa autizmom.

Dodaje da su nakon urgencije Zaštitnika građana ti propusti ispravljeni.

Najavila je da će ta institucija i dalje neprekidno i vrlo pažljivo pratiti rad svih nadležnih državnih organa i ustanova zaduženih za zaštitu prava deteta, kao i da će hitno reagovati na sve njihove propuste u radu.

“To ćemo činiti sa ciljem da se deci obezbedi najveći stepen zaštite prava i interesa”, kazala je Stojanović.

Povodom “Dečje nedelje” Zaštitnik građana je organizovao internet anketu u kojoj su učestvovala deca, članovi Panela mladih Zaštitnika građana.

Glavni utisci koji su naveli članovi Panela mladih o vanrednom stanju su osećaj zatvorenosti, izolovanosti, straha, ali i prihvatanje novog načina školovanja, dok većini učesnika u anketi odgovara održavanje nastave na daljinu.

Neki od odgovora u anketi bili su da su se osećali zatvoreno, kako fizički, tako i psihički, da im je bilo dosadno, kao i da su bili bezvoljni i umorni.

“Na početku vanrednog stanja sam bio malo nervozan. Sve što je moglo zatvorilo se – škole, tržni centri, fakulteti, pozorišta…”, jedan je od odgovora učesnika u anketi.

Kada je reč o onlajn nastavi, mladi su kao pozitivne stvari izdvojili to što imaju manji pritisak od strane profesora, mogu duže da spavaju, a kao negativno to što je teže savladati gradivo uz ocenu da nikada nastava na daljinu ne može biti dobra kao ona koja se održava uživo.