in

Skupštinska većina predložila da se gradonačelniku oduzme mogućnost preraspodele NOVCA U BUDŽETU

Skupštinska većina je uputila i amandmane koji treba da oduzmu mogućnost gradonačelniku Drašku Stanivukoviću da odlučuje o relokaciji, odnosno pomeranju sredstava sa jedne budžetske stavke na drugu.

Naime, do sada se realokacija sredstva u budžetu obavljala na osnovu mišljenja resornog Odeljenja za finansije te rešenja gradonačelnika. Na osnovu predloženih amandmana a u koji je Srpskainfo imala uvid, skupštinska većina to stanje želi da promeni.

Većina je tražila da se u Odluci o izvršenju budžeta grada Banjaluka izbriše upravo deo koji daje zadnju reč gradonačelniku i da se zameni sa rečima “uz odluku Skupštine grada”. U obrazloženju je navedeno da su izmene predložene kako bi se „povećala odgovornost Gradonačelnika te budžetskih korisnika kod izvršenja programa zajedničke komunalne potrošnje i uređenja gradskog građevinskog zemljišta a koje usvaja Skupština grada“.

– Obavezuje se Gradonačelnik, budžetski korisnici kao i ostali korisnici budžetskih sredstva da se kod izvršenja budžeta te trošenja sredstva, postupaka nabavke roba, usluga i radova pridržavaju usvojenih programa – navedeno je u obrazloženju priloženih amandmana.

Ukoliko odbornici prihvate ove amandmane pomeranje sredstva sa jedne budžetske na drugu bilo i samo moguće uz odobrenje Skupštine grada. To bi u praksi značilo da bi se gradonačelnik u potpunosti isključio iz odlučivanja, koja se odnose na trošenje sredstva u gradskoj kasi i da bi za svako pomeranje novca morao tražiti zeleno svetlo odbornika.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je tokom vikenda poručio da se po prvi put „jednom gradonačelniku oduzima mogućnost preraspodjele sredstava“.

– Predlažu odluku da se gradonačelniku ukine mogućnost realokacije sredstva, što je sasvim prirodno. Pratimo izvršenje budžeta vidimo da se jedna stavka više troši od druge i mi preusmerimo sredstva da se napravi balans. To je potrebno svakodnevno raditi, jer je budžet takav – rekao je on.