in

Stara Pazova: Bespovratna sredstva preduzetnicima


Opština Stara Pazova je i ove godine dodelila bespovratna sredstva preduzetnicima.