in

Svetska banka o Srbiji: Recesija, pa spor oporavak

U izveštaju Svetska banka ocenjuje da pandemija virusa korona i prateće mere za suzbijanje njenih efekata imaju snažan uticaj na srpsku privredu, za koju očekuje da će godinu završiti u recesiji sa projektovanim padom BDP od 3 odsto.

“Oporavak, sporim tempom, započeće 2021. godine. Srbija treba da radi dalje na otklanjanju prepreka za rast privatnog sektora koje su posledica slabe uprave i birokratije”, navodi se u izveštaju.

“Priliv investicija će se polako vraćati na prethodno dostignute nivoe, dok će uticaj pandemije na tržište rada, kada je reč o zaposlenosti i platama, biti osetniji kasnije tokom 2021. godine. Na srednji rok, tokom 2022. i 2023. godine, privredni rast će se vratiti na prethodno projektovane nivoe, poručuje Svetska banka u delu izveštaja posvećenom Srbiji.

Prema izveštaju, srednjoročna prognoza za Srbiju, međutim, zavisi od međunarodne epidemiološke situacije, brzine strukturnih reformi u zemlji i političke situacije.

Očekuje se da će jedna od posledica pandemije biti i blagi rast broja siromašnih u Srbiji.

“Linija siromaštva za Srbiju postavljena je na prihodima od 5,5 dolara dnevno, pa se očekuje da će udeo siromašnih u populaciji porasti sa 18,2 na 18,9 odsto”, procenjuje se u izveštaju.

Napominje se i da će siromašna i domaćinstva koja spadaju u “ranjiva” zato što se oslanjaju na samozapošljavanje ili im članovi rade po “nesigurnim” ugovorima o radu sporije povratiti prihode na pretkrizni nivo.

“Regionalni sporovi i spor napredak ka članstvu u EU takođe bi mogao da utiče na privlačnost Srbije za investitore i odloži ulaganja u infrastrukturu i druge sektore”, ocenjuje se u Ekonomskom izveštaju Svetske banke.