in

Vlada Republike Srpske dodelila koncesije za solarnu elektranu “TrebinjeI”

Ukupna procenjena vrednost investicije za realizaciju projekta u periodu trajanja koncesije iznosi 100,75 miliona konvertibilih maraka (KM).

Koncesija je dodeljena privrednom društvu Mešoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće AD Trebinje, a instalisana snaga elektrane je 72,92 megavata, a procenjena godišnja proizvodnja 108,7 givat-časova, prenosi indikator.ba

U saopštenju navodi da se koncesija dodeljuje na period od 50 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji, a da će solarna elektrana biti realizovana u periodu od 24 meseca od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji.