in

Muzička škola “Isidor Bajić” dobija novu zgradu

NOVI SAD –

Muzička škola “Isidor Bajić” u Novom Sadu, posle 111 godina i baletska škola, posle 72 godine, dobile su novu zgradu.

Ono po čemu će nova škola biti specifična jeste to da se u njoj nalazi prva koncertna dvorana u Novom Sadu.

baletska

Poređenja radi, Muzička škola “Isidor Bajić” je novom školom na Limanu dobila četiri puta veći prostor.

Nakon tehničkog pregleda objekta i dobijanja upotrebne dozvole, Muzička i Baletska škola počeće sa selidbom u novu školu na Limanu. Te će, ukoliko sve bude u redu, novu 2021/ 2022. školsku godinu dočekati u novoj školi na Limanu.