in

Tokom prošle godine u Bačkoj Palanci 207 slučajeva nasilja u porodici

“Žrtve nasilja su u najvećem broju žene njih 158, a dominantni oblici nasilja su vređanje, drsko i bezobzirno ponašanje, zatim nanošenje ili pokušaj nanošenja telesnih povreda”, rekla je za RTV Vera Petrović direktorica Centra za socijalni rad.

“U manjoj meri to su pretnje ubistvom i nanošenje povreda u dva slučaja i seksualno nasilje nad detetom od strane vršnjaka, maloletnih srodnika ili roditelja, imali smo tri takva slučaja”, dodala je Petrović.

“I ove godine nastavljamo preventivni rad sa mladima srednjoškolskog uzrasta, a realizovali smo i projekat “Mladi i mi korak u istom smeru”, sa ciljem da se kroz savetodavno-edukativne tribine i radionice, preventivno deluje na mogućnost ispoljavanja devijantnih oblika ponašanja mladih”, zaključila je ona.

Usluge Centra za socijalni rad u Bačkoj Palanci, godišnje koristi oko 3.500 lica.