in

U Zrenjaninu o digitalizaciji zemljišne administracije

Na sastanku je poručeno da je period epidemije doneo novi pristup prelaska sa “papirne” na digitalnu komunikaciju, što je, dodaje se, uticalo i na rad Službe za katastar nepokretnosti u Zrenjaninu.

Salapura je rekao da je Služba katastra u Zrenjaninu najbolja u Srbiji i dodao da je jedan od vidova unapređenja saradnje i koristi za građane, taj što postoji mogućnost korišćenja digitalizovanih podataka i servisa iz domena rada RGZ.

“Zbog privredne aktivnosti koju imamo u našem gradu, kao i one koja se tek očekuje, u prilici smo da uđemo u pilot-projekat izrade nacionalnog registra investicionih lokacija, na osnovu kog će investitori moći brže i lakše da pronađu lokacije za eventualna ulaganja u naš grad”, rekao je Salapura, navodi se u saopštenju.

Direktor RGZ Borko Drašković objašnjava da je zavod pre nekoliko godina od Vlade Srbije dobio zadatak da unapredi zemljišnu administraciju u Srbiji, tako što će ona postati transparentnija, dostupnija, pouzdanija i efikasnija.

Kako je rekao, taj zadatak se intenzivno realizuje u saradnji sa Svetskom bankom, pa je u tehničkom smislu dostignuta poslednja faza, čija implementacija, navodi, predstoji u septembru.

“To znači da je Služba katastra u Zrenjaninu uspela da implementira sve naše nove digitalne procese i da sada pokazuje da su rezultati naše aktivnosti bili ispravni i da će zemljišna administracija u Srbiji u narednom periodu potpuno drugačije izgledati”, istakao je Drašković.

On je rekao da se Zrenjanin nalazi u svim pilot-projektima RGZ i izrazio nadu da će se oni uspešno implementirati i u ostalim sredinama u Srbiji.

Direktor RGZ uručio je gradonačelniku Salapuri digitalni ortofoto snimak grada Zrenjanina, ističući da je to prvi takav snimak poklonjen nekoj lokalnoj samoupravi u Srbiji i da će to ubuduće biti praksa RGZ.