in

Danas je svetski Dan zdravlja

Svetski dan zdravlja je globalna kampanja koja stavlja u fokus jedan od javnozdravstvenih problema od globalnog značaja i pruža mogućnosti da se započne udružena akcija u cilju unapređenja zdravlja i blagostanja ljudi. Ovaj dan obeležavamo kako bismo promovisali fizičko, mentalno i emocionalno blagostanje širom sveta.

Ove godine Svetski dan zdravlja, usmeren je na izgradnju pravednijeg, zdravijeg sveta i treba da promoviše zdravstvenu ravnopravnost, koja će biti polazna osnova za jednogodišnju kampanju ravnopravnosti čiji je cilj okupljanje ljudi u izgradnji pravednijeg, zdravijeg sveta. Pandemija COVID-19 je istakla i povećala nejednakosti u zdravstvu. Na osnovu trenutnih socioekonomskih analiza, predviđa se da će se nejednakosti povećavati u budućnosti, što će dalje ugroziti zdravstvenu ravnopravnosti i pravo na zdravlje svih osoba. Naš svet je neravnopravan. Kao što je COVID-19 naglasio, neki ljudi mogu da žive zdravije i imaju bolji pristup zdravstvenim uslugama od drugih – u potpunosti zahvaljujući uslovima u kojima se rađaju, rastu, žive, rade i stare.

Širom sveta, različite grupe ljudi se bore da sastave kraj s krajem sa malim dnevnim prihodima, lošijim uslovima stanovanja i obrazovanja, manjim mogućnostima za zapošljavanje, većom neravnopravnošću polova i malim ili nikakvim pristupom sigurnom okruženju, čistoj vodi i vazduhu, adekvatnoj ishrani i zdravstvenim uslugama. Ove grupe žive u stalnom riziku od toga da im pristup zdravstvenim uslugama bude otežan – govorimo o milionima koji ne mogu da pristupe osnovnim zdravstvenim uslugama i o približno 100 miliona ljudi na planeti koji žive u ekstremnom siromaštvu zbog troškova zdravstvenih usluga. Tu je i 780 miliona ljudi bez pristupa čistoj vodi, ali i 2,5 milijarde koje žive bez adekvatnih sanitarnih uslova. Sve to dovodi do nepotrebne patnje, bolesti koje se mogu izbeći i prevremene smrti, ali i šteti našim društvima i ekonomijama. To nije samo nepravedno:to se može sprečiti.

Pandemija COVID-19 je teško pogodila sve zemlje, ali je njen uticaj bio najveći upravo na one najsiromašnije i one grupe koje su već bile pod rizikom, izloženije bolesti, one grupe za koje je manje verovatno da će imati pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama i verovatnije će imati negativne posledice kao rezultat mera sprovedenih za suzbijanje pandemije.

“Pandemija oboljenja COVID-19 stavila je na test naše znanje, empatiju i brzinu adaptacije na nove uslove života. Nažalost, pokazala je i da neki ljudi mogu da žive zdravije i imaju bolji pristup zdravstvenim uslugama od drugih i to u potpunosti zahvaljujući uslovima u kojima se rađaju, rastu, žive, rade i stare. Dom zdravlja “Novi Sad” doprineo je izgradnji zdravijeg sveta bespoštednom borbom protiv virusa korona. Naši zaposlenih su u prvim redovima od početka pandemije i time ponovo dali primer kako biti na usluzi svom društvu. Vakcinacijom možemo zajednički pobediti! Stvoriti pravedniji i zdraviji svet. Svetski dan zdravlja, i sve što smo uradili u borbi protiv korona virusa, posvećujemo građanima, našim saborcima i najvećoj podršci”, navodi se u saopštenju Doma zdravlja “Novi Sad”.