in

Ćutilo: Fond za izbegla i raseljena lica APV nastaviće da pomaže povratnike u Krajini

Nezaposlenost, loša saobraćana infrastruktura, uslovi za školovanje dece najveći su problemi sa kojima se susreću građani Bosanskog Petrovca.

“To bi bilo faktički finansiranje raznih delatnosti kojima bi te porodice obezbedile egzistenciju za sebe i svoje porodice od poljoprivrede, nekih uslužnih delatnosti, podizanja plastenika, opremanje poljoprivrednom mehanizacijom sve ono što bi omogućilo tim porodicama da od svog rada mogu da žive i da ostanu na žive na teritoriji opštine Bosanski Petrovac“, rekao je Duško Ćutilo, direktor Fonda za izbegla i raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu APV.

Kroz donaciju stočne hrane Fond za izbegla i raseljena lica je već pomagao tu opštinu, a na današnjem sastanku govorilo se o prioritetima za narednu godinu.

Plan je da se realizuje javni poziv kojim bi ekonomski osnažili populaciju koja tamo živi i kako bi povratak ljudi u taj kraj bio održiv.

„Kada govorimo o saradnji sa Fondom iz Vojvodine, sa njima smo realizovali razne akcije oko podele stočne hrane ili nekih drugih pomoći poljoprivrednicima i veoma je važno da održimo nivo saradnje na visokom nivou“, rekao je Nemanja Davidović, predsednik opštinskog veća Bosanski Petrovac.