in

DVT: Za Republičkog tužioca podnete 4 kandidature,1 povučena

BEOGRAD –

Državno veće tužilaca saopštilo je danas da je do datuma isteka roka za podnošenje prijava kandidaturu za Republičkoj javnog tužioca administrativnoj kancelariji podnelo četvoro potencijalnih kandidata.

U dosadašnjem toku postupka jedan od kandidata je na svoj zahtev odustao od kandidature, što je konstatovala administrativna kancelarije DVT skladu sa Poslovnikom tog tela.

Komisija za utvrđivanje blagovremenosti i potpunosti podnetih prijava ovog Veća će nakon sprovedenog postupka provere ispunjenosti zakonskih uslova dospelih prijava, one koje ispunjavaju propisane uslove, uputiti na dalji postupak radnim telima Veća.

DVT podseća da su svi državljani Srbije koji su ispunjavali opšte i posebne uslove za izbor za RJT mogli da se prijave na konkurs, te da je DVT u dosadašnjem periodu svog rada, a posebno od 2016. do 2021. godine, u više navrata unapređivalo pravila za kandidovanje i izbor koja se nalaze u okviru nadležnosti tog najvišeg tužilačkog tela, omogucavajući time da se postupak odvija transparentno.

Najavljuju da će blagovremeno obavestiti javnost o rezultatima sprovedenog postupka kandidovanja.

Za sada nije poznato koji su se kandidati prijavili na konkurs, osim što se u medijima nezvanicno prenosi da je među kandidatima aktuelni Republički javni tužilac Zagorka Dolovac.

Republičkog javnog tužioca bira Narodna skupština na predlog Vlade, na mandat od šest godina.

Pre toga, Komisija DVT ocenjuje program kandidata za unapređenje rada tužilaca, a DVT potom listu kandidata, dostavlja Vladi koja je formalni predlagač kandidata koje bira skupština na mandat od šest godina.