in

Fabrici posetio Univerzitet odbrane – JMU Radio-televizija Vojvodine

Radovanović je podsetio da je Univerzitet odbrane osnovan odlukom Vlade 2011, da je to samostalna visokoškolska ustanova koja obavlja delatnost visokog vojnog obrazovanja kroz studije prvog, drugog i trećeg stepena iz više naučnih oblasti u okviru obrazovno-naučnih polja, kao i posebne programe usavršavanja.

Rektor je tokom obilaska smeštajnih i nastavnih kapaciteta u renoviranom objektu u krugu Vojne akademije predstavio Fabriciju informatičku opremu i nastavna sredstva koja se koriste tokom nastavnih procesa, posebno naglašavajući značaj implementacije platforme za učenje na daljinu za polaznike svih nivoa usavršavanja tokom pandemije virusa kovid-19.

Fabrici je obišao i Sportski centar Vojne akademije, kao i rekonstruisanu i modernizovanu Pištoljsku streljanu, a održao je i predavanje polaznicima Visokih studija bezbednosti i odbrane, najvišeg nivoa usavršavanja oficira i državnih službenika, na temu odnosa Srbije sa Evropskom unijom i pregovaračkog procesa.