in

Krkobabić: Potrebno partnerstvo urbanih i ruralnih delova

“Ruralnih delova, u kojima živi više od 40 odsto stanovnika Srbije, ne smemo samo da se setimo u kriznim danima, kada su granice zatvorene i ne možemo nigde na odmor”, rekao je Krkobabić odgovarajući u Skupštini na pitanje poslanika Samira Tandira vezana za potrebu jačanja sela oko Prijepolja.

Krkobabić je rekao da i Srbiju muči isti problem kao i zemlje Evrope, a tiče se transfera sredstava iz urbanih u ruralne delove.

“Sve počinje i završava se novcem, to je ključ svega”, rekao je on i podsetio da je važno imati na umu da se investicionim planom predsednika Srbije predviđa izdvajanje pet milijardi evra za 5.000 kilometara lokalnih puteva, tri milijarde za kanalizaciju južno od Save i Dunava.

Krkobabić je naveo da rešenje vidi u tri krupne grupe pitanja, prva se odnosi na redovne i sigurne zarade koje je moguće ostvariti kroz porodična gazdinstva na selu, stare i nove zanate, seoski turizam…

To su oblici egzistencije na kojima bi mogli da poradimo, kao i na subvencijama, rekao je Krkobabić.

Druga grupa pitanja se, rekao je, odnosi na infrastrukturu, moramo biti jasniji sa planovima koji se odnose na vodovod, kanalizaciju, lokalne puteve, napon struje.

Veoma je važna treća grupa vezana za negovanje tradicije, kulturnog identiteta, rekao je ministar i dodao da svaki kraj zaslužuje posebnu pažnju – jer će se tako istaći kvalitet i osobenost lokalnih proizvoda.