in

Matić: U 500 sela do kraja 2023. stiže brzi internet

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić rekla je ranije da će zahvaljujući kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj od 18 miliona evra oko 80.000 domaćinstava u 500 seoskih naselja do kraja 2023. dobiti širokopojasnu komunikacionu infrastrukturu za brzi internet.

Ugovor o zajmu EBRD predviđa period raspoloživosti sredstava od tri godine od datuma potpisivanja ugovora odnosno do kraja 2023. godine, što je i rok za završetak projekta.

Sredstva će se isplaćivati u tranšama čiji je minimalni iznos 100.000 evra, a period dospeća zajma je do 15 godina, uključujući i grejs period od tri godine.

Prva rata se plaća 22. decembra 2023. godine, a poslednja rata 22. juna 2035. Godine

Poslanici su potvrdili i Odluku 1/2019 ESAA Zajedničkog komiteta od 31. jula 2019. godine o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, koji je podnela Vlada Srbije, a koja će omogućiti da Direktorat i ostali nadlezni organi očuvaju i unaprede sigurno i bezbedno odvijanje vazdušnog saobraćaja.

Za zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za oblast zaštita podataka o ličnosti izabrana je diplomirana pravnica Sanja Unković iz Beograda.