in

Međunarodni dan dece: Pandemija uticala na ostvarivanje prava deteta

Upravo igra sa vršnjacima je ono što je deci najviše nedostajalo u vreme najjačih udara pandemije. Sa druge strane pandemija nas je navela da ponovo počnemo da razmišljamo o sadržinskim pravima deteta i da se zajedno sa njima brinemo o drugima, smatra pokrajinski zaštitnik građana Zoran Pavlović.

“Ja bih to naveo kroz primer pranja ruku, da li peremo ruke samo zbog sopstvenog zdravlja ili je to i briga za druge. I pandemija je poslužila upravo kao dobar primer kako bi mi trebali da se ponašamo svakodnevno. Da se vratimo zaista poštovanju onih vrednosti da se učimo našim pravima i našim obavezama, kao što je porodica, porodičan život, život u zajednici”, kaže Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman.

“Uvek morate da imate decu u fokusu kada imate ovako krizne situacije. Kada je u pitanju obrazovanje, zdravlje, aktivnosti dece. Ja imam dva sina i prilično sam zabrinut jer je pandemija doprinela da su više u virtuelnom svetu i igraju video igrice, što nije dobro za njihovo mentalno zdravlje”, navodi Joakim Vern, zamenik šefa diplomatske misije ambasade Švedske u Srbiji.

Posledice po mentalno zdravlje svih nas tek će se sabirati, ipak stručnjaci su saglasni u oceni da je za prevazilaženje svake krize, pa i ove, najvažnije stabilno porodično okruženje.

“Pandemija koronavirusa izmenila je način života ljudi u celom svetu i uticala na ostvarivanje prava deteta”, izjavio je zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom Međunarodnog dana dece, koji se obeležava danas.

“Na početku vanrednog stanja u Srbiji koje je uvedeno zbog pandemije nisu prepoznate potrebe dece koja imaju specifične potrebe, kao na primer dece sa autizmom, dece koja ne žive sa oba roditelja ili boluju od određenih bolesti, ali su nakon urgencije Zaštitnika građana ti propusti otklonjeni ili ublaženi”, rekao je Pašalić.

On je, piše u saopštenju, naveo da godinama ukazuje na probleme sa kojima se kao posebno ranjiva kategorija stanovništva suočavaju deca, posebno na nasilje i zanemarivanje, ali i na probleme sa kojima se suočavaju “deca ulice” ili romska deca po pitanju maloletničkih brakova i otežanog pristupa obrazovanju.

Zamenica Zaštitnika građana za prava deteta Jelena Stojanović ocenila je na on-lajn seminaru Evropske mreže ombudsmana za decu (ENOK), čije se redovno prolećno održavanje poklopilo sa obeležavanjem Međunarodnog dana dece, da se sve članice ove mreže po pitanju zaštite prava deteta susreću sa vrlo sličnim izazovima.

“Ne mogu da kažem da je jedno pravo deteta bilo više ugroženo od nekog drugog prava, već smatram da je pandemija korona virusa dotakla sve segmente naših života, uticala na sva prava deteta i naglasila slabosti koje su postojale pre krize”, rekla je Stojanović, navodi se u saopštenju.

Zbog toga smatra da je izuzetno bitna uloga ombudsmana koji, kako je istakla, imaju važnu ulogu da ukazuju na potencijalne opasnosti po ostvarivanje prava deteta, ali i otklanjaju propuste koji se pojave.