in

Novi zakon za pravedniju raspodela novca za najugroženije

To znači da će dečja, boračka, prava osoba sa invaliditetom i druga biti objedinjena ne samo unutar resornog ministarstva, već i sa svim drugim bazama od Centralnog registra stanovništva, MUP-a, PIO fonda, Nacionalne službe za zapošljavanje, Poreske uprave do Geodetskog zavoda, rekla je ministarka.

Tvrdi da će primena tog zakona omogućiti pravedniju raspodelu novca za socijalno najugroženije grupe i uspostaviti bolju kontrolu socijalnih davanja.

“Uvođenjem jedinstvenog registra socijalne karte, centralizovane baze podataka, sve činjenice koje su relevantne da neko ostvari svoja prava naći će se na jednom mestu”, kaže Kisić Tepavčević.

Prema njenim rečima, građani više neće morati da idu od šaltera do šaltera, već će sve moći da završe sa matičnim brojem i inicijalnim zahtevom na jednom mestu. Takođe, registar socijalne karte obuhvatiće građane koji već koriste socijalnu zaštitu, one čiji su zahtevi u proceduri, kao i one koji su bilo kada podneli zahtev, ali su odbijeni.

“Ako istraživanja pokažu da je neka grupa posebno ugrožena, a naročito smo fokusirani na ranjive kategorije, kao što su osobe sa invaliditetom i stariji od 65 godina, moguće je povući te podatke iz Centralnog registra stanovništva u bazu i pružiti pomoć tim najugroženijim kategorijama, a da je oni nisu sami tražili”, dodala je Kisić Tepavčević.

Ministarka je rekla da se socijalna prava odnose na dečju i porodičnu, socijalnu, boračku i invalidsku zaštitu, pa neke osobe imaju prava na pomoć po više osnova.

Ako dete prima dečiji dodatak postoji mogućnost da se taj iznos poveća nakon punoletstva.

Kako bi sve nesmetano funkcionisalo nabavljen je softversko-hardverski sistem koji treba da poveže interni sistem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa eksternim sistemima u drugim institucijama. Sve eksterne baze su spremne i sada sledi period za ispitivanje funkcionisanja sistema u narednim mesecima. Primena zakona počeće 1. marta 2022. godine, rekla je Darija Kisić Tepavčević za Radio Beograd 1.