in

Od Švedske još 5,5 miliona evra za civilni sektor i lokalnu samoupravu

BEOGRAD –

Švedska je povećala novčanu pomoć za razvoj civilnog sektora i lokalnih samouprava u Srbiji za dodatnih preko 5,5 miliona evra, saopšteno je danas iz Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Od ukupnog iznosa dodatnih sredstava, tri miliona evra se odnosi na pomoć organizacijama civilnog društva, 1,2 miliona evra na podršku razvoju lokalnih samouprava, a 1,36 miliona evra na unapređenje postupaka javnih nabavki.

“Civilno društvo ima važnu ulogu u monitoringu i promovisanju reformskih napora. Švedska dodatnim sredstvima nastavlja višegodišnju saradnju sa Beogradskom otvorenom školom, Centrom Ulof Palme i Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost kako bi podržala reformske napore Vlade Srbije i promovisala demokratizaciju, transparentnost i odgovornost, kao i EU integracije”, kaže ambasador Švedske u Srbiji Jan Lundin.

Kako precizira, nastavak pomoći Švedske organizacijama civilnog društva u Srbiji iznosi oko tri miliona evra.

Pored toga, prepoznajući važnost razvoja lokalnih samouprava u Srbiji, Švedska je odobrila i dodatnu novčanu pomoć razvoju lokalne administracije kroz projekat “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU”, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Ukupna vrednost dodatnog ugovora je oko 1,2 miliona evra, navodi se u saopštenju .

Dalje se dodaje, da je s obzirom na to da javne nabavke imaju značajan udeo u ekonomiji Srbije, veoma važno da se kontinuirano poboljšava ne samo zakonodavstvo, već i sistem i način na koji se sprovode postupci javnih nabavki kako bi se obezbedila bolja konkurentnost.

“Zbog toga je Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida) potpisala sporazum sa Nacionalnom asocijacijom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) o podršci u sprovođenju projekta ‘Efikasne javne nabavke u službi ekonomskog razvoja’ sa ukupnim budžetom od 1,36 miliona evra”, stoji u saopštenju.

Šef odeljenja za razvojnu saradnju u ambasadi Švedske Ula Anderson ističe da je cilj projekta promocija demokratskog upravljanja kroz podršku u uspostavljanju transparentnog i odgovornog sistema javnih nabavki i nadzora nad njima, poboljšanje upravljanja javnim finansijama i podsticanje okruženja za rast predvođen privatnim sektorom.

On je dodao da će posebna pažnja biti posvećena uvođenju ekoloških kriterijuma u postupke javnih nabavki da bi se razvili kapaciteti za tzv. zelene nabavke koje uključuju energetsku efikasnost, kao i obukama službenika za javne nabavke na lokalnom nivou.

Kao jedan od najvećih bilateralnih donatora, Švedska pomaže Srbiji približavanju EU i ispunjenju njenih standarda sa više od 12 miliona evra godišnje.