in

Predstavljen softver za nadzor nad radom javnih preduzeća

Ministarka privrede Anđelka Atanasković objasnila je da je ovaj softver zapravo alat za domaćinsko poslovanje i upravljanje javnim preduzećima, a biće i zvaničan kanal za izveštavanje između javnih preduzeća i osnivača, kao i jedinica lokalne samouprave i Ministarstva privrede.

“Novi softver omogućava ne samo elektronsko podnošenje izveštaja o radu već i elektronsku izradu tih izveštaja. Olakšava izradu različitih uporednih sektorskih analiza, na osnovu kojih možemo sagledavati situaciju, preduzimati mere i utvrđivati okvir za poslovanje ovih preduzeća”, objasnila je Atanasković.

Dodala je da je efikasan rad javnih preduzeća tim važniji, jer građani i privreda, državu u velikoj meri vide upravo kroz rad ovih preduzeća.

To se posebno odnosi na lokalna javna preduzeća, budući da usluge koje ona pružaju direktno utiču na kvalitet života građana i poslovanje privrede.

Ministarka je objasnila da se digitalizacija nalazi visoko u agendi

Vlade Srbije i da je ovaj proces ozbiljno zahvatio sve oblasti javne uprave.

Prema njenim rečima, izrada ovog informacionog sistema je potvrda da se Ministarstvo privrede kreće putem modernizacije i digitalizacije.

“Na putu modernizacije kroz koju Srbija hrabro korača digitalizacija je unapredila mnoge segmente života. Građani već koriste mnoge elektronske usluge, a neke dobrobiti od digitalizacije i ne osete odmah, ali je bitno da one postoje i da kao ova omogućavaju domaćinsko poslovanje u privredi”, objasnila je Atanasković.

Istakla je da privreda Srbije stoji dobro i da će država nastaviti da pomaže privrednicima stvaranjem još boljih uslova za rad.

Pomoćnica ministra u Ministarstvu privrede Dubravka Drakulić je navela da je izrada softvera sada u završnoj fazi odnosno u fazi testiranja.

“Prvi krug testiranja je realizovan u 17 jedinica lokalnih samouprava i njihovim javnim preduzećima. Sada je vreme da krenemo u drugu fazu i uključimo što veći broj opština, gradova i javnih preduzeća kako bi imali što više informacija i ispravili eventualne greške u softveru”, rekla je ona.

To je, kako je objasnila, naročito važno, jer je želja da počev od izveštavanja za 2022. godinu, softver bude jedini alat izveštavanja Ministarstva privrede .

Prema nejnim rečima, izradom softvera se želelo postići da se fokusi sa isključivo finansijskih pokazatelja pomere ka postignutim rezultatima kako bi se jasno videlo šta je postignuto uloženim sredstvima.

Ovim će se, naglasila je, donosiocima odluka pomoći da na osnovu podataka i analiza donose bolje i pravovremene odluke.

“Pored softvera Ministarstvo privrede nastavlja svoje aktivnosti vezane za korporativno upravljanje, jer je ono šire i sveobuhvatnije od samih softvera. Cilj nam je da primenom principa korporativnog upravljanja i novog sofvera obezbedimo odgovorno ponašanje i poslovanje javnih preduzeća i da ona budu maksimalno efikasna”, naglasila je Drakulić.

Direktorka RELOF2 projekta Ana Jolović je istakla da je želja da se informacioni sistem kao zajednički projekat RELOF-a i Ministarstva privrede testira i nastavi da unapređuje do kraja ove godine.

“Javna preduzeća nisu samo važni šrafovi sistema već i nasušni oslonac boljeg života i građana i razvoja privrede, jer nema pristojnog života bez vode, struje, kanalizacije odnošenja smeća”, objasnila je Jolović.

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura kao predstavnik jedne od 37 lokalnih samouprava koje učestvuju u ovom projektu je istakao da se njegovom primenom očekuje jednoobrazan sistem izveštavanja i praćenja.

To će, kako je rekao, značajno unaprediti rad svih činilaca, počev od zaposlenih i rukovodilaca u javnim prduzećima, ali i u lokalnim samoupravama kao i svih donosilaca odluka.