in

Prijave za studentsku praksu u NIS-u do 20. februara

Studenti će 320 sati prakse moći da iskoriste tokom tri meseca usklađujući je sa fakultetskim obavezama.

“Program omogućava studentima da tokom različitih sezona u godini konkurišu za praksu u NIS-u, u skladu sa traženim pozicijama”, navodi se u pozivu.

NIS traži studente za praksu u prodaji, istraživanju i proizvodnji nafte i gasa, preradi nafte, naftnim i tehničkim servisima, HSE-u, kontrolingu i IT sektoru.

Svaki student imaće svog mentora koji će pratiti njegov razvoj i biti mu oslonac i podrška tokom adaptacije na novu poslovnu sredinu i realizacije svih aktivnosti.

“Studenti će, pored praktičnog angažovanja, imati šansu i da se dodatno obrazuju i razviju svoje veštine u okviru Korporativnog univerziteta kompanije NIS čiji su gostujući predavači najugledniji stručnjaci iz zemlje iz sveta”, navodi se u pozivu.