in

Saradnja Muzeja žrtava genocida i “Zavoda za udžbenike”

Protokol su potpisali predstavnici ovih dveju nacionalnih institucija – v.d. direktora Muzeja, Dejan Ristić, i v.d. direktora “Zavoda”, dr Milorad Marjanović.

Ovom prilikom, Muzej žrtava genocida stavio je “”Zavodu”, autorima udžbenika i svim stručnim saradnicima svoje bogate arhivske, bibliotečke i muzejske zbirke na raspolaganje, a takođe i baze podataka koje se odnose na doba masovnih stradanja žrtava holokausta, Srba, Roma i drugih naroda.

Posebna pažnja biće posvećena i unapređenju kvaliteta vaspitno-obrazovnih programa, kako bi se učenicima osnovnih i srednjih škola dodatno olakšao pristup istorijskim činjenicama i znanjima koja doprinose razvoju kulture sećanja kod mladih, a onda i u čitavom srpskom društvu.

Muzej će i u narednom periodu intenzivno nastaviti da jača i obogaćuje institucionalnu saradnju sa relevantnim ustanovama u oblasti kulture, obrazovanja, umetnosti i nauke, naročito u sferi kulture sećanja – kako u Srbiji, tako i u svetu.