in

UNICEF: Razvoj dece počinje brigom o dobrobiti roditelja

Da bi roditelj mogao da obezbedi najbolji početak života za svoje dete, potrebno je da misli i o svojoj dobrobiti i mentalnom zdravlju, a usled aktuelne pandemije, roditelji se sve više bore sa uznemirenošću, zabrinutošću ili depresijom, pa roditeljstvo može da predstavlja izazov, navodi se u saopštenju UNICEF-a.

Dodaju da više od polovine dece uzrasta od dve do četiri godine nema podršku očeva u igranju i učenju, a iako se 90 odsto roditelja u Srbiji slaže da fizičku kaznu nije potrebno primenjivati, svako treće dete uzrasta od tri do četiri godine trpi fizičko kažnjavanje.

Pored toga, podaci UNICEF-a iz 2019. godine govore kako u domaćinstvima koja žive u siromaštvu tek polovina dece do pet godina ima tri ili više knjiga u poređenju sa čak 90 odsto dece koja imaju ove prilike u bogatijim slojevima društva.

Čak 60.000 male dece u Srbiji suočava se sa razvojnim rizicima i poteškoćama, te je njihovim porodicama potrebna dodatna podrška, ističe se u saopštenju.

Mesec roditeljstva, koji se ove godine realizuje u Srbiji kroz projekat koji zajedno sprovode UNICEF, Vlada Republike Srbije i LEGO fondacija, obeležiće se brojnim aktivnostima, navode iz UNICEF-a.

“UNICEF i LEGO fondacija zajedno ulažu napore da roditelji i staratelji iskoriste i moć igre kako bi deca imala najbolji mogući početak života. Podrška roditeljima u periodu ranog detinjstva njihove dece je relevantna i efikasna strategija za smanjivanje socijalnih nejednakosti, nasilja nad decom i održivi razvoj. Utvrđivanje podsticajnih roditeljskih praksi u svakom društvu je ne samo prioritet, već i jedno od najisplativijih ulaganja u održivi razvoj društva”, zaključuje se u saopštenju.