in

Za 15 godina Agencija rešavala oko 20.000 radnih sporova

Ona je kazala da su predmet rada Agencije uglavnom bili individualni radni sporovi, ali i oko 400 kolektivnih sporova.

“Sve je veći broj postupaka koji se vode pred Agencijom. Nije nam drago što raste broj ovakvih sporova,ali jeste što zaposleni i sindikati prepoznaju ovu instituciju kao mesto gde može da se dođe do kompromisnog i održivog rešenja”, rekla je Kisić Tepavčević na konferenciji povodom obeležavanja 15 godina rada Agencije.

Čestitajući Agenciji jubilej ministarka je istakla da zahvaljujući toj instituciji radnici mogu besplatno, brzo i jednostavno da dođu do rešenja u radnom sporu, kao i da je to u interesu i poslodavaca jer se na taj način mogu izbeći skupi i dugi sudski procesi.

Kisić Tepavčević je naglasila da je cilj da se poboljša vidljivost agencije i građanima ukaže da postoji mesto gde mogu da dobiju strucnu podršku u rešavanju problema.

“Sporovi mnogo koštaju i zaposlene i poslodavce,ali i budžet Srbije kad su u pitanju sporovi u javnom sektoru”, navela je ministarka.

Istakla je da Agencija, koja je osnovana 2005, nije prestala sa radom ni u godini pandemije zbog koje je obeležavanje prvih 15 godina rada pomereno za mart ove godine.

Ministarka je kazala da miritelji imaju presudan značaj u radu tog tela jer se na njihovoj stručnosti i zalaganju zasniva poverenje građana u tu instituciju.

“Ministarstvo će pružati podršku Agencija da se iskaže u punom kapacitetu na opštu korist svih, a pre svega kroz unapređenje propisa i promovisanje rada Agencije”, poručila je ministarka.

Direktor Agencije Ivica Lazović je rekao da mirenje, arbitraža i medijacija nisu nova pojava u našem pravnom sistemu, ali da je osnivanjem tog tela 2005. Srbija dobila centralni organ, odnosno, “srce” za rešavanje radnih sporova.

Lazović je naveo da je zakon o osnivanju te agencije pisan po ugledu na najbolje prakse u zemaljama kao što su SAD, Velika Britanija, Belgija, Mađarska….

Naglasio je da je za dalji rad Agencije bitan prodor u oblast sudskih sporova i bolja saradnja sa sudovima.

“Još je veliki broj radnih sporova pred sudovima.Vreme je da uspostavimo bolju komunikaciju sa sudovima i biće nam dragocena pomoć resornog ministarstva i Ministarstva pravde da vidimo kako da se povežemo i da se veći deo sporova ne vodi pred sudovima nego pred Agencijom, rekao je Lazović i dodao da se većina sporova vodi u Beogradu i Vojvodini.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović čestitao je jubilej Agencije kojoj, kako je rekao, članovi sindikata u početku nisu previše verovali.

“Problem je bio da ubedimo naše čclanove i kolege da na ovaj način rešavaju sporove. Bilo je straha da li će u tome uspeti, da li je neko više naklonjen poslodavcima. Ali, posle 15 godina naši članovi i kolege traže da sporove rešavaju pred Agencijom što znači da se stvorilo poverenje i da ova institucija ima uticaj”, rekao je Orbović.

U Palati Srbija danas je organizovana prva interaktivna obuka u 2021. za miritelje koji posreduju u rešavanju sporova pred Agencijom.