in

Ko treba da ima nadzor nad sistemom e-faktura?

Zakon o elektronskom fakturisanju treba da stupi na snagu 1. januara 2022. godine, a Snežana Mitrović iz Računovodstvene komore Srbije kaže da bi ga trebalo izmeniti tako da Poreska uprava bude nosilac sistema e-faktura, kao što je nosilac softvera objedinjene naplate.