in

Mali: Vlada danas usvaja predlog zakona o trećem paketu pomoći građanima i privredi

Reč je o proširenju garantne šeme od prošle godine, koja je iznosila dve milijarde evra, a sada se proširuje za dodatnih 500 miliona kako bi preduzeća mogla bolje da funkcionišu u krizi. Preduzećima je već podeljena 1,6 milijardi evra, a reč je o jeftinim kreditima za koje garantuje država, rekao je Mali.

On je najavio i da će postojati “dodatna garantna šema” za ugroženija preduzeća, koja slabije stoje, gde država garantuje za još veći deo tog kredita, kako bi banke bile sigurnije i lakše odobravale kredite.

Mali je objasnio je da će rok vraćanja kredita, u okviru nove garantne šeme za ugroženija preduzeća, biti pet godina, sa grejs periodom otplate od 18 do 24 meseca.

On je naveo da će se pred Vladom naći i zakonsko rešenje kojim se definiše isplata 60 evra pomoći građanima, a očekuje da će ti predlozi biti izglasani u parlamentu u naredne dve do tri sedmice.

Predlog zakona o e-fakturama danas na sednici Vlade

Predlog zakona o elektronskom fakturisanju, kojim se sistemski uređuje oblast slanja, prijema i čuvanja elektronske fakture biće na današnjoj sednici Vlade Srbije, objavio je Mali.

On je na svom Instagram profilu naveo da taj Predlog zakona sledi najbolju praksu prelaska na elektronsko fakturisanje koju primenjuju države EU.

“Njime se unapređuje transparentnost, pravna sigurnost i konzistentnost pravnog okvira koji reguliše oblast elektronskog fakturisanja”, naveo je Mali.

Ističe da će korišćenje sistema elektronskih faktura biti besplatno i da se time neće stvoriti dodatni troškovi za njegove korisnike.

Takođe, ministar je naveo da će taj zakon omogućiti uštedu u vremenu potrebnom za rad sa fakturama, jer nestaje potreba za izdavanjem, primanjem i čuvanjem faktura u papirnom obliku.

Objasnio je da će ušteda u vremenu biti ostvarena i zbog toga što pretraga elektronskih faktura zahteva manje vremena od pretraživanja papirnih arhiva.