in

Monako: Predstavljene investicione mogućnosti u Srbiji

Konferencija predstavlja nastavak dijaloga započetog oktobra 2020. godine u Beogradu, kada je tokom posete kneza Alberta II od Monaka Srbiji, potpisan Memorandum o razumevanju između Privredne komore Srbije i Ekonomskog saveta Monaka.

Kompanijama iz Monaka su se obratili generalni direktor Ekonomskog saveta Monaka Gijom Rouz i ambasador Srbije u Francuskoj i Monaku Nataša Marić koja je, između ostalog, predstavila ekonomske rezultate Srbije, kao i uspeh Srbije u vakcinaciji i borbi protiv pandemije kovid-19.

Nakon što je direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS Mihailo Vesović upoznao učesnike sa aktuelnom poslovnom klimom i ključnim privrednim sektorima Srbije, predstavljene su investicione mogućnosti u Srbiji u poljoprivredi, u sektoru inovacija i u oblasti obnovljivih izvora energije.

Tokom prezentacije predstavnici 20-ak kompanija iz Monaka su se upoznali sa potencijalima Srbije kao glavnog saobraćajnog čvorišta Jugoistočne Evrope i države koja je, sa sedam miliona stanovnika i statusom kandidata za članstvo u EU, a zahvaljujući brojnim sporazumima o slobodnoj trgovini sa EU, Rusijom i zemljama CEFTA čiji je član, prepoznata kao poslovna destinacija koja raspolaže ozbiljnim sredstvima za privlačenje investitora.