in

Srbija na korak od dobijanja investicionog ranga

“Jednostavno rečeno, investicioni rejting države uvećava vrednost svake pojedinačne kompanije. Pored toga, dodeljivanje investicionog rejtinga Srbiji značilo bi veći priliv investicija u zemlju, uz sve pozitivne efekte po ekonomski rast, zaposlenost i životni standard građana”, izjavila je guvernerka za internet sajt Biznis.

Prema podacima koje je objavio ovaj portal, vodeće svetske rejting agencije “Standard i Purs” i “Fič”, Srbiju svrstavaju u rang BB+, odnosno samo jedan nivo ispod dobijanja investicionog ranga, dok po proceni agencije “Mudis” Srbija ima rejting Ba2, odnosno dva nivoa ispod investicionog ranga.

Guvernerka napominje da naša država među svetskim investitorima već uživa status zemlje sa investicionim rangom.

“O tome svedoče kako kamatne stope koje ostvarujemo prilikom emisija obveznica na međunarodnom tržištu – evroobveznica, tako i premija rizika koja se nalazi ispod nivoa pojedinih zemalja koje i zvanično imaju rejting investicionog ranga, poput Rumunije. Dakle, investiciona javnost Srbiju već svrstava u pomenuti red zemalja koje karakteriše visoka sigurnost ulaganja i nizak nivo rizika investicija”, napominje Tabakovićeva.

Dodala je da je Srbija to zaslužila svojom uspešnom ekonomskom transformacijom.