in

Za mala i srednja preduzeća Srbiji kredit od 20 miliona evra

Bespovratna sredstva od 15 odsto vrednosti kredita finansira EU.

EBRD u saopštenju ističe da će mala i srednja preduzeća tako imati pristup sredstvima koja im mogu pomoći da investiraju u unapređenje svog poslovanja i dostizanje EU standarda.

Sredstva se mogu koristiti za unapređenje tehnologija, radnih procesa ili usluga, posebno u pogledu kvaliteta proizvoda, zdravlja i bezbednosti i ekoloških standarda koji se zahtevaju na tržištu EU.

MSP će imati pristup i tehničkoj podršci, uključujući savetodavnu podršku EBRD-a i nakon uspešnog završetka investicije stiču uslove za bespovratna sredstva u iznosu od 15 odsto od ukupnog iznosa kredita koji finansira EU.

Ova kreditna linija deo je Programa podrške za konkurentnost MSP zapadnog Balkana, za koji EBRD obezbeđuje kredite, a EU bespovratna sredstva i tehničku pomoć.

Cilj programa koji se u Srbiji sprovodi u saradnji sa Ministarstvom privrede je da se pomogne malim i srednjim preduzećima da modernizuju svoje aktivnosti i iskoriste mogućnosti trgovine u regionu zapadnog Balkana i šireg evropskog tržišta.

Na predlog Ministarstva privrede, EU je iz pretpristupnih (IPA) fondova odobrila dodatnih 10 miliona evra za EBRD Program za podsticanje konkurentnosti MSP u Srbiji.

“Pristup dobro strukturiranoj finansijskoj i savetodavnoj podršci može da podstakne lokalne firme da ulažu u jačanje svoje konkurentnosti, a iz rada sa tim firmama videli smo kako to može da im pomogne da od lokalnih firmi postanu lideri u svojim sektorima. Zbog toga ćemo zajedno sa našim partnerima, Evropskom unijom i Ministarstvom privrede Srbije, nastaviti da poboljšavamo pristup finansiranju za MSP u Srbiji”, rekla je Regionalna direktorka EBRD-a za zapadni Balkan i direktorka kancelarije u Srbiji Žužana Hargitai.

Ministarka privrede Srbije Anđelka Atanasković je tim povodom izjavila da je jedan od osnovnih ciljeva tog ministarstva podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, jer je njihov razvoj ključan za održivi rast srpske ekonomije.

“U ostvarivanju tog cilja važno je obezbediti njihov kontinuirani pristup finansijskim sredstvima. Zato mi je posebno drago što je još jedna finansijska institucija omogućila da malim i srednjim preduzećima bude dostupno više novca za investiranje u savremenu opremu. Na taj način oni će poboljšati poslovanje, unaprediti konkuretnost i otvoriti nova radna mesta, a samim tim ojačati srpsku ekonomiju i unaprediti životni standard građana, što je posebno bitno u vremenu kada smo pogođeni virusom kovid 19”, rekla je Atanasković.

Šef sektora operacija u Delegaciji EU u Srbiji Martin Klaucke kazao je da su mala i srednja preduzeća vitalna za ekonomije zapadnog Balkana i da su posebno pogođena ovom krizom.

“Zbog toga, nadovezujući se na našu dugogodišnju saradnju sa ERBD u regionu, povećavamo podršku malim i srednjim preduzećima – ne samo da im pomognemo da održe svoje poslovanje, već i da ojačaju svoju otpornost čime stvaramo uslove za održivi oporavak. Projekti koje u Srbiji finansira Evropska unija promovišu otvaranje novih radnih mesta, ekonomski i tehnološki razvoj i unapređenje zakonodavnog okvira, što sve doprinosi poboljšanju ekonomskog okruženja”, rekao je on.

Predsednica izvršnog odbora UniCredit Leasing Srbija Ana Milić je izjavila da taj segment privrede ima ogroman potencijal.

“Stoga nam je cilj da omogućimo lakši pristup finansiranju koji će im pomoći da dostignu EU standarde i na taj način prošire svoje poslovanje”, rekla je Milić.