in

EK: Spašavanje i obnova šengena

Predlozi se odnose na bolju zaštitu spoljnih granica, bolju saradnju unutar šengena kao i efikasniju kontrolu i brže ispravljanje budućih nedostataka i prepreka, a sve u cilju obezbeđivanja slobodnog kretanja ljudi i robe.

“Moramo da spasiti šengen tako što ćemo ga reformist i ojačati”, poručuje potpredsednik EK, Margaritis Shinas.

Nova strategija za jaču i otporniju šengen zonu zasniva se na tri struba, od kojih se prvi odnosi na bolje upravljnje spoljnim granicama, gde je predviđeno raspoređivanje 10.000 pripadnika graničnih kontrola EU (Fronteks) i formiranje novih IT sistema za proveru podataka putnika koji prelaze granice šengena.

Drugi stub jačanja šengena se odnosi na jačanje bezbednosti unutra zone slobodnog kretanja kroz bolju policijsku saradnju zemlja članica i ukidanje privremenih graničnih kontrola, koje su kvalifikovane kao “poslednji izbor”.

Treći stub “obnovljenog šengena” trebalo bi da bude efikasniji nadzor kroz jače političko upravljnje, godišnje šengen forume i izveštaje o stanju šengena.

“Današnjom šengenskom strategijom bićemo snažniji prema spolja kako bismo bili slobodniji prema unutra. Vrhunski IT sistemi poboljšaće upravljanje spoljnim granicama, dok će poboljšana policijska saradnja i zajedničko upravljanje migracijama ojačati šengensko područje bez graničnih provera”, izjavila je komesarka za unutrašnje poslove Ilva Johanson.

U EK navode da u zoni šengena živi više od 420 miliona ljudi u 26 zemalja.

Dodaju da čak 1,7 miliona ljudi boravi u jednoj državi šengena, a radi u drugoj i da 3,5 miliona ljudi svakodnevno prelazi između šengenskih država.

Komisija je ukazala na kontraproduktivne probleme koji su nastali prilikom krize izazvene prvo migracijma, a zatim i pandemijom kada je došlo od jednostranog ograničavanja kretanja unutar šengena.

“Nesmetano kretanje unutar šengenskog prostora neophodno je za naš evropski način života. Šengen je dobro podmazana mašina, ali kao i svaka mašina, da bi izdržala test vremena, njegove temelje treba neprestano podupirati i jačati. Danas postavljamo novi put napred koji osigurava sigurnost i mobilnost građana EU, zaštiti jednistveno tržište, a istovremeno povećati otpornost šengena na izazove”, kaže potpredsednik Komisije, Margaritis Shinas.

U Briselu konstatuju da je sloboda kretanja, života i rada u različitim državama članicama jedno od najvećih dostignuća EU, a da se novom strategijom osigurava da šengen nastavi da znači slobodan protok ljudi, robe i usluga bez obzira na budće okolnosti.