in

Mađarska obnavlja 13 kilometara deonice pruge Segedin-Subotica

Kako je saopšteno, sredstva su namenjena za rekonstrukciju i elektrifikaciju ove pruge i obnovu pojedinih stanica na deonici. Po okončanoj rekonstrukciji brzine vozova na ovoj deonici biće povećane sa sadašnjih 60 na 80 do 120 kilometara na sat.

Očekivano vreme za projektovanje i građevinske radove, kako je saopšteno, iznosi 14 meseci, tako da u najboljem slučaju rekonstrukcija može biti završena već naredne godine.

“Ova investicija će ponuditi visokokvalitetnu obilaznicu za vreme zatvaranja pruge Budimpešta – Beograd zbog modernizacije” – navodi se u saopštenju.

Sa srpske strane granice uveliko traju radovi koji su povereni konzorcijumu Karin Komerc i ogranak Ruskih železnica, koje je Vlada Srbije izabrala za strateške partnere za rekonstrukciju pruge od Subotice do granice sa Mađarskom, vrednu 12,3 milijardi dinara, odnosno nešto više od stotinu miliona evra.

Rok za završetak ovog posla jeste četrnaest meseci, a rebalansom je u ovogodišnjem budžetu za ovaj posao obezbeđeno 2,4 milijarde dinara.

Pruga Subotica – Segedin je jednokolosečna, neelektrificirana, regionalna pruga, koja povezuje gradove na severu Srbije i na jugu Mađarske. Izgrađena je 1885. godine, kao deo tada izuzetno značajne železničke magistrale Baja – Subotica – Segedin.

Dužina pruge na teritoriji Srbije od Subotice, preko Horgoša do granice sa Mađarskom je 26,6 kilometara, dok je dužina ove pruge na mađarskoj teritoriji 12,6 kilometra.