in

Norveška razmatra liberalnije propise o drogama

Norveška bi trebalo da liberalizuje svoje stroge zakone protiv rekreativne upotrebe droga, preusmeravajući pažnju na lečenje, a ne na zatvor ili novčane kazne za one koji poseduju male količine.