in

Ključne EU investicije za Srbiju; Evropska komisija usvaja paket proširenja u 13 časova

Od preostale tri milijarde oko 1,5 milijarda je namenjena privatnom sektoru, dok bi oko 1,5 milijardi bilo za reforme institucija i usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom u ključnim oblastima, saznaje Tanjug u Briselu.

EK usvaja paket proširenja u 13 časova

Evropska komisija usvojiće Paket proširenja, koji uključuje izveštaj o napretku Srbije za 2020. godinu, kao i Ekonomsko investicioni plan za Zapadni Balkan na sastanku komesara koji počinje u 13 časova, saznaje Tanjug u Briselu.

Portparol Komisije Erik Mamer za Tanjug je potvrdio da će se sastanak komesara održati ”kako je planirano”, bez obzira na samoizolaciju predsednice EK Ursule fon der Lajen zbog poštovanja mera protiv COVID19.

Izveštaj o Srbiji i Ekonomsko investicioni plan biće zvanično objavljeni nakon 15 časova, kada je planirano obraćanje komesara za proširenje Olivera Varhejija u Spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta.

Projekti su podeljeni na “ključne inicijative” koje se odnose na transportno povezivanje istoka sa zapadom, severa sa jugom, povezivanje obalskog regiona, prelazak sa uglja na održžive izvore energije, otpad i upravljanje otpadnim vodama, digitalna infrastruktura i konkurentnost privatnog sektora.

Kada je Srbija u pitanju, ključni transportni projekat je Autoput Mira Niš-Priština gde EU izdvaja polovinu neophodnih sredstava za obe strane.

Predviđene su i investicije u železničke pruge Beograd-Podgorica i Beograd – Priština.

Kada je reč o energetici, Evropska komisija planira investicije o prelazak sa uglja na obnovljive izvore ili gas, što je u skladu sa evropskim Zelenim planom klimatske neutralnosti do 2030. godine.

EU će insvestirati u gasni interkonektor između Srbije i Sevrene Makedonije, kao i projekat transbalkanskog koridora za prenos električne energije u Srbiji koji je deo interkonektora Srbija, CG i BiH.

Od Srbije se očekuje da dostavi projekte koji se odnose na obnovljive izvore energije (sunce, voda, vetar), a planirane su investicije u upravljanje otpadnim vodama i regionalne sisteme za njihovu preradu.

Poseban deo evropskih investicija odnosi se na izgradnju digitalne infrastrukture širokopojasnog interneta to je u skladu sa evropskom Digitalnom agendom.

Ekonomsko investcioni plan predviđa i grancije za podsticaj privatnog sektora preko Evropskog fonda za održivi razvoj, kao i uspostavljanje Garantnog fonda za Zapadni Balkan, koje bi, kako ocenjuju u Briselu, mogle dodatno da privuku 20 milijardi evra za investicije.

Ekonomsko investicioni plan predviđa i približavanje Zapadnog Balkana Jedinstvenom tržištu EU kroz jačanje i integraciju regionalnog tržržišta i uspostavljanja slobodnog protoka lljudi, robe, kapitala i pružžanja usluga.

Evropska komisija će sutra popodne na sastanku komesara usvojiti godišnji Paket proširenja i Ekonomsko investicioni plan za Zapadni Balkan.

U okviru Paketa proširenja nalazi se i izveštaj o napretku Srbije u svim oblastima o kojima se pregovara u okviru pristupnog procesa.

Izveštaj će obuhvatiti ekonomske kriterijume i napredak u reformama koje je Srbija preduzela u oblasti privrednog razvoja, kao i političke kriterijume koji se odnose na vladavinu prava u zemlji.

Ovaj izveštaj Komisije poslužiće zemljama članicama u dogovoru oko otvaranja novih pristupnih poglavlja sa Srbijom do kraja godine.

Izveštaj će biti i osnova za izradu rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji, čije se usvajanje očekuje početkom 2021. godine.