in

Lakićević: Rodna ravnopravnost u transportu važna za bolji kvalitet života

BEOGRAD –

“Na inicijativu potpredsednice Vlade Zorane Mihajlović i u saradnji sa Svetskom bankom, Srbija je prva zemlja u regionu i jedna od retkih u svetu koja je izradila studiju o rodnoj ravnopravnosti u oblasti saobraćaja. Izrada ove studije pionirski je poduhvat za našu zemlju i prvi važan korak u postizanju veće rodne ravnopravnosti u sektoru transporta. Želimo da radimo na poboljšanju kvaliteta života svih naših građanki i građana, i zbog toga će unapređenje transportnih usluga biti jedna od važnih odrednica nove strategije saobraćaja“, izjavio je danas Zoran Lakićević, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Lakićević, koji je u ime potpredsednice Vlade Srbije, prof. dr Zorane Mihajlović, učestvovao na godišnjem sastanku Svetske banke na temu “Inkluzivni transport: Žene kao vozači promena“, predstavio je dostignuća Vlade i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost u ovoj oblasti.

“U prethodnih nekoliko godina Srbija je unapredila svoje zakonodavstvo i mehanizme kada je u pitanju rodna ravnopravnost, a posebno borba protiv nasilja nad ženama. Jedna smo od retkih zemalja u svetu koja je uvela rodno odgovorno budžetiranje, na način da je uvođenje rodnih principa u planiranje budžeta postala zakonska obaveza. Da ostvarujemo kontinuirani napredak u ovoj oblasti pokazuje i Indeks rodne ravnopravnosti, koji smo kao prva zemlja van EU izračunali i na kojem smo ostvarili rezultat za 3,4 poena bolji između dva izveštavanja“, rekao je on.

Lakićević se posebno osvrnuo na studiju o rodnoj ravnopravnosti u oblasti saobraćaja, koja će biti polazna osnova i prilikom izrade nove strategije saobraćaja.

“Analiza, koja će nam poslužiti kao osnova za izradu Nacionalne strategije u saobraćaju, pokazala je da od ukupnog broja zaposlenih žena svega 2,3% radi u sektoru saobraćaja, da žene dvostruko više koriste javni prevoz za odlazak na posao, jer samo 37% žena ima vozačku dozvolu. Sve to utiče na ograničenu mobilnost i uskraćuje ih za brojne društvene aktivnosti. Ova studija je prvi važan korak koji će imati uticaja i na druge sektore, jer stanje rodne ravnopravnosti u saobraćaju odslikava i širu situaciju u društvu”, rekao je Lakićević.

Onlajn sastanak iz Vašingtona vodio je potpredsednik Svetske banke Maktar Diop, a učestvovali su i Anđela Marija Orosko, ministarka saobraćaja Kolumbije, predstavnici Evropske komisije, privatnog sektora i Svetske banke.