in

Ministarstvo izdalo uputstvo za vakcinaciju starih u domovima

BEOGRAD –

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije izdalo je instrukciju o načinu rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluga domskog smeštaja odraslih i starijih lica, prilikom organizovanja vakcinisanja korisnika na smeštaju.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, prema ovoj Instrukciji, pre vankcinisanja korisnika, neophodno je obezbediti njegovu pisanu saglasnost ili saglasnost njegovog zakonskog zastupnika.

Vakcinaciju obavljaju zdravstveni radnici iz ustanove ili nadležnog Doma zdravlja, uz poštovanje svih zaštitnih mera, nošenja maske i druge zaštitne opreme u unapred dezinfikovanim prostorijama koje su namenjene isključivo za ovu svrhu i prema listi korisnika koju sastavlja i dostavlja ovlašćeno lice.

Proces vakcinacije ne sme ni u jednom trenutku da ugrozi zdravlje ostalih korisnika, a o datumu vakcinacije direktor mora unapred da obavesti resorno ministarstvo, dodaje se u saopštenju.