Internet pretraživač srbijaNASAzemlja.com je web mesto gde su objedinjene vesti svih većih medijskih kuća u Srbiji – televizijske stanice (RTS, B92, Pink, Avala…), štampani mediji (Blic, Politika Večernje novosti, Glas javnosti…) i mnogi internet magazini. Sve vesti su podeljene po oblastima na ekonomiju, politiku, sport, nauku i drugo.
Ukratko rečeno, srbijaNASAzemlja.com su pretraživač svih vesti koje se objave u Srbiji.

Sve vesti koje se nalaze na sajtu www.srbijaNASAzemlja.com su preuzete sa drugih sajtova – i to automatizovano – softver ih je automatski preuzeo – nisu čak ni ručno prenete.
srbijaNASAzemlja.com automatizovano preuzimaju vesti sa 250 sajtova – to su uglavnom TV stanice, novinske agencije, časopisi, dnevne novine.
Pošto se vesti automatizovano prenose – odgovornost za sadržaj vesti snose upravo oni koji su objavili vest – odnosno ceo sistem funkcioniše pod pretpostavkom da će svi novinski izvori postupati odgovorno te da će objavljivati samo proverene informacije, kao i da preuzimaju odgovornost za napisano.
Pored svake vesti je naznačeno sa kog sajta su preuzete.
Ipak, ponekad se desi da sajtovi objave netačne navode ili fotografije za koje nemaju dozvolu – u tom slučaju mi odmah obrišemo sporni sadržaj sa našeg pretraživača čim nam neko javi da sadržaj ne sme biti u pretraživaču.

srbijaNASAzemlja.com dnevno preuzmu preko 3000 vesti, potpuno automatizovano, te je praktično nemoguće proveriti tačnost svih prenetih vesti, kao i autorska prava nad prenetim sadržajem.

Uzor nam je pretraživač Google.com – ako se na njemu može pronaći neka vest – želja nam je da to bude moguće i na domaćem pretraživaču srbijaNASAzemlja.com