in

Brnabić: Infrastruktura važan preduslov za regionalni razvoj

Na učešću u dijalogu sa članovima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na temu “Poljoprivreda i regionalni razvoj”, Brnabić je kazala da se o regionalnom razvoju u Srbiji nije moglo govoriti dokle god je u našoj zemlji bio samo jedan autoput – Koridor 10.

“Kada se priča o tome da je Srbija zemlja sa najvećim regionalnim razlikama, a moje pitanje je onda, kako i da ne budemo kada smo do nedavno bili zemlja sa jednim autoputem i to ne od granice sa Hrvatskom ili Mađarskom do granice sa Severnom Makedonijom ili Bugarskom, već samo do Niša”, rekla je Brnabić.

Ističe da upravo preduslov regionalnog razvoja izgradnja autoputeva i brzih saobraćanica, a koje se trenuto u Srbiji grade, među kojima su, navodi Brnabić, Moravski koridor, autoput od Preljine do Požege i mnogi drugi.

Upitala je kako da investitori dođu do Valjeva, Loznice, Negotina, Kuršumlije, Priboja i Prijepolja, ukoliko u Srbiji nemamo dobro razvijenu mrežu puteva.

“Izgradnja puteva smanjiće regionalne razlike, a do 2025. godine Srbija će biti premrežena putevima”, kaže premijerka i navodi da izgradnja infrastrukture otvara vrata i za dolazak investitora i novih radnih mesta, što zadržva građane da ostanu u svojim mestima.

Dodaje da će se uz rast BDP-a pođednako raditi i na izgradnji lokalnih puteva i saobraćajnica.

Drugi uslov za regionalni razvoj, kaže, jeste ravnomerno otvaranje fabrika i radnih mesta.

Brnabić naglašava da je sada prioritet Vlade Srbije otvaranje kvalitetnijih i bolje plaćenih radnih mesta i dodaje da je u poslednje vreme sve više takvih fabrika u našoj zemlji.

Podseća da je 2015. godine otvoren prvi Naučno-tehnološki park u Srbiji i da iz godine u godinu raste broj takvih parkova i startap centara što, ističe, Srbiju čini dobrom lokacijom za investiranje u znanje, inovacije, istraživanje i razvoj, visoke tehnologije.

Pored Beograda, Niša i Novog Sada, naglašva da se takvi centri razvijaju i u Čačku i Kragujevcu.

Treći uslov za regionalni razvoj jeste, navodi Brnabić, postavljanje širokopojasne interenet mreže i digializacija u školama.

“Značajni deo Srbije ima ili jako slab internet ili uopšte nema internet”, rekla je predsednica vlade i zato je, dodaje, jedan od glavnih prioriteta ove vlade izgradnja digitalnih puteva.

“Moramo da omogućimo ljudima da imaju intertnet, jer je to ljudsko pravo 21. veka, ali i preduslov da dovodimo sofisticirane investitore i da pokažemo mladima da imaju priliku i uslove da ostanu u svojim sredinama”, rekla je Brnabić.

Pođednako je, naglašava, važno digitalizovati škole, a taj proces će, dodaje, biti završen 2022. godine.

Ističe da će od 1. septembra u Srbiji biti uveden jedinstveni informacioni sistem prosvete koji će pratiti koliko đaka završava osnovnu školu, da li upisuju srednje stručne škole ili gimnazije, koliko njih nastavlja visoko školstvo, ali i kako teče proces njihovog zapošljavanja.

Još jedna od uslova za regionalni razvoj, kaže Brnabić, jeste digitalizacija javne uprave, koja je, podseća, već uveliko u toku i koja postaje servis građanima.

Za regionalni razvoj, dodaje, bitno je i ravnomerno ulaganje u zdravstvo i dodaje da pored izgradnje i rekonstrukcije četiri klinicka centra, država će, uz pomoć EU, obnoviti i domove zdravlja, opšte bolnice i ambulante širom Srbije.